Zaštite septički sistem i produžite pravilno funkcionisanje septiče jame!

08.06.2017

Osnova procesa koji koriste septički sistemi  je zasnovana na ekosistemu zemljišta da prečisti otpadnu vodu. Septički sistemi su sistemi za prikupljanje, prečišćavanje i dispergovanje u tlo sanitarnih otpadnih voda koje nastaju u pojedinačnim objektima stanovanja, manjoj grupi ovih objekata ili manjim poslovnim objektima. Sanitarna otpadna voda se prečišćava lokalno, nasuprot odvođenju kolektorom do centralizovanog sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Septički sistem se sastoji iz dva segmenta: septičke jame(rezervoara) i absorpcionog zemljišta sa sistemom za dreniranje, a sve je od mesta nastajanja otpadnih voda do izliva u zemljište povezano cevovodima. Tečna faza oslobođena čvrstih, taloživih i plivajućih materija izlazi iz septičke jame podzemnim cevovodom u okolno zemljište. Tečna faza sadrži organske materije u rastvorenom obliku, što omogućava lakšu dostupnost mikrobiološkom svetu u podzemlju, a istovremeno se obezbeđuje da ne dođe do kontaminiranja zemljišta.

Osnovne preporuke u cilju zaštite septičkog sistema i produžavanja pravilnog funkcionisanja su:

Štedeti na utrošku vode kako bi se sprečilo hidrauličko preopterećenje sistema, pre svega sprečiti bilo koje curenje na neispravnim instalacijama. Velika količina vode iscuri iz kućnog razvoda vode u kanalizacioni odvod, a da voda pri tom nije korišćena. Upotrebu raznih hemijskih sredstava za čišćenje i dezinfekciju u kupatilu i kuhinji svesti na minimum i  koristiti sredstava koja imaju minimalan uticaj na septički sistem.

Ne koristiti septički sistem kao kantu za otpatke. Ne bacati u odvod čvrste nerazgradljive materije kao što su pelene, higijenski ulošći, opušci cigareta i sl. Ove materije brzo popune septičku jamu i smanjuju efikasnost sistema, uz mogućnost da zapuše pojedine elemente sistema. Ne traba bacati masnoće u odvod obzirom da očvrsnu i mogu da blokiraju protok kroz cevi. U septički sistem se ne smeju bacati opasne materije kao što su boja, razređivači, ulja, lekovi, pesticidi. Ove materije u malim količinama mogu da unište biološke procese koji se odigravaju u septičkom sistemu.

Pražnjenje septičke jame je potrebno vršiti najmanje jednom godišnje. Ovo je najvažniji segment u održavanju sistema. Ukoliko se pražnjenje ne uradi na vreme, istaloženi mulj će se podići do nivoa da počne da preliva van septičke jame i odlazi u apsorpciono zemljište, pri tome zapušavajući slobodne pore zemljišta.

Jednako je važno preventivno dodavati kvalitetan i proveren preparat Bistrol Home. Bistrol home aktivira biološko razlaganje organskog otpada, smanjuje količinu mulja i mineralizuje čvrsti sloj taloga. Eliminiše amonijak i ostale neprijatne mirise. Korišćenjem ovog preparata septička jama održava prirodni biološki rad.  Jedino tako možete produžiti radni vek jame znatno duže od prosečnog, lišiti sebe i urbano okruženje neprijatnosti, izbeći prljave i skupe reparacije ili kopanje nove, otkloniti opasnost od širenja zaraznih bolesti, a na globalnom planu dati značajan doprinos u zaštiti čovekove okoline, što nam je danas više nego potrebno.