septička jama

Zaštite septički sistem i produžite pravilno funkcionisanje septiče jame!

Datum: 
Thursday, June 8, 2017

Bistrol aktivira biološko razlaganje organskog otpada, smanjuje količinu mulja, rastvara i mineralizuje čvrsti sloj taloga, smanjuje hemijsku i biološku potrošnju kiseonika